INTERFONSKI SISTEMI
- audio i video interfoni, kontrola pristupa -
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
Newsletter
Budite informisani sa newsletterom za interfone:
 
pismo
Audio interfoni
Video interfoni CRNO BELI
Video interfoni KOLOR
Sistem sa više ulaza
Kontrola pristupa
Interna komunikacija
Portirski sistemi
Veza sa tel. centralom
Mali sistemi razglasa
Bolnički sistemi
Interfon preko rač. mreže
Specijalni sistemi
Veliki sistemi
HANDSFREE interfoni
Interfonski razglas
Interfon preko rač. mreže

projektovanje
Projektovanje interfona preko računarske mreže

KRATAK UVOD

U svim slučajevima gde već postoji računarska mreža i telefonska centrala, a to su skoro svi današnji poslovni objekti, može se na veoma lak i elegantan način rešiti problem video interfona uz minimalni utrošak novca, instalacionog materijala, vremena i truda.

Ideja je veoma jednostavna a potrebne su sledeće komponente:
- TCS pozivni tablo video tipa - VPESxx, VPUKxx, AD1 sa kamerom, AD2 sa kamerom, AD3 sa kamerom
- interfejs ka telefonskoj centrali tipa TKI01-SG za sisteme do 16 korisnika ili TKID5-SG za sisteme iznad 16 korisnika (različitih poziva sa tabloa)
- video web server tipa VS3100P ili FBP1210
- dvožični video prijemnik VZE01-EB (samo u slučaju upotrebe servera VS3100P)

Kada neko uputi poziv preko interfonskog tabloa, poziv se preusmerava na jedan od lokala fiksne telefonske mreže, a osoba na svom računaru može imati sliku gosta koji je pozvonio. Sa fiksnog telefona se može razgovarati sa gostom i mogu mu se otvoriti vrata.
Važno je napomenuti da se na ovaj način može kontrolisati čak do 16 ulaza bez obzira na odabir servera.

Bez obzira što se instalacija veoma jednostavno izvodi (videti projektnu dokumentaciju) sistem pruža veoma visok nivo fleksibilnosti:
- sistem se uvek može proširiti novim pozivnim stanicama
- sistem pozivanja fiksnih lokala sa može uvek promeniti (u smislu preusmerenja poziva, noćnog režima rada, redosleda zvonjenja, ...)
- ako firma ima ADSL ili bežični internet može se serveru pristupiti sa bilo koje lokacije na svetu i videti šta se zbiva u firmi (ako je instaliran FBP1210)
- ako je instaliran FBP1210 zadnjih 100 posetilaca biće uvek snimljeni
- daljinska kontrola rada uređaja preko interneta (uključenje/isključenje svetla, klime, grejanja i slično), pod uslovom da je instaliran FBP1210

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Broj korisnika Šema (levi klik otvara šemu, sa desnim je možete preuzeti)
1
neograničen Interfon preko računarske mreže sa jednim tabloom
1
neograničen Interfon preko računarske mreže sa više tabloa
1
do 4 kamere Sistem daljinskog video nadzora
1
do 10 komandi Sistem daljinskog upravljanja
1

PITANJA I KONSULTACIJE
Ako imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna konsultacija, možete nam se obratiti na stranici Kontakt ili nas možete kontaktirati putem online podrške svakog radnog dana od 08-16h i odgovor će Vam stići u veoma kratkom roku.