INTERFONSKI SISTEMI
- audio i video interfoni, kontrola pristupa -
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
Newsletter
Budite informisani sa newsletterom za interfone:
 
pismo
Audio interfoni
Video interfoni CRNO BELI
Video interfoni KOLOR
Sistem sa više ulaza
Kontrola pristupa
Interna komunikacija
Portirski sistemi
Veza sa tel. centralom
Mali sistemi razglasa
Bolnički sistemi
Interfon preko rač. mreže
Specijalni sistemi
Veliki sistemi
HANDSFREE interfoni
Interfonski razglas
Interna komunikacija

projektovanje
Projektovanje interne komunikacije

KRATAK UVOD
Primenom TCS interfona mogu se jednostavno realizovati sistemi za internu komunikaciju sledećih karaktristika:
- komunikacija do 11 korisnika tipa “svako sa svakim”
- komunikacija jednog centralnog mesta sa neograničenim brojem lokala
- realizovanje funkcije razglasa i obaveštavanja (pogledati Interfonski razglas)
- primena jednog dvožilnog ili trožilnog voda za ceo sistem
- veoma niska cena krajnjeg sistema
- jedan govorni kanal
- obavezno pogledati i Specijalni sistemi
PRIMERI IZ PRAKSE
Interna komunikacija za super markete i slične objekte
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Broj korisnika Šema (levi klik otvara šemu, sa desnim je možete preuzeti)
1
"svako sa svakim" - svaki učesnik može da pozove bilo kog drugog učesnika
1
2-4 Sistem za internu komunikaciju za 2-4 korisnika
1
5-11 Sistem za internu komunikaciju za 5-11 korisnika
1
"sa centralnim mestom" - svaki učesnik može da pozove samo centralno mesto
1
do 10 Sistem za internu komunikaciju do 10 korisnika
1
preko 10 Sistem za internu komunikaciju preko 10 korisnika
1

PITANJA I KONSULTACIJE
Ako imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna konsultacija, možete nam se obratiti na stranici Kontakt ili nas možete kontaktirati putem online podrške svakog radnog dana od 08-16h i odgovor će Vam stići u veoma kratkom roku.