INTERFONSKI SISTEMI
- audio i video interfoni, kontrola pristupa -
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
Newsletter
Budite informisani sa newsletterom za interfone:
 
pismo
Audio interfoni
Video interfoni CRNO BELI
Video interfoni KOLOR
Sistem sa više ulaza
Kontrola pristupa
Interna komunikacija
Portirski sistemi
Veza sa tel. centralom
Mali sistemi razglasa
Bolnički sistemi
Interfon preko rač. mreže
Specijalni sistemi
Veliki sistemi
HANDSFREE interfoni
Interfonski razglas
Veliki sistemi

projektovanje
Projektovanje velikih sistema

KRATAK UVOD

U svetu, a u skorije vreme i kod nas, sve veći broj investitora ulaže svoj kapital u izgradnju većeg broja luksuznih objekata tipskog karaktera na jednoj lokaciji. Radi se o izgradnji naselja sa nekoliko manjih zgrada ili vila koje budućim stanovnicima nude veoma komforne uslove življenja. Ovakva naselja imaju često (gotovo uvek) potrebu za savremenim sistemima tehničke zaštite vrhunskog kvaliteta, pa se i TCS nameće kao logičan izbor za sisteme interfonske komunikacije u ovakvim naseljima.

PAŽNJA: sistemi interfonske komunikacije za naselja zatvorenog tipa se mogu realizovati primenom samo visokokvalitetne opreme iz nekoliko razloga:
- oprema u sebi mora imati integrisano galvansko razdvajanje audio i video signala jer se svi objekti u naselju nalaze na različitom “nultom” potencijalu (jer uzemljenje nije idealno), pa se bez primene galvanskog razdvajanja javlja brum u audio signalu i jake smetnje u video signalu
- oprema mora da podržava prenos audio i video signala na velika rastojanja, jer je centralni vod za komunikaciju često dugačak i do 2km
- oprema mora da podržava povezivanje sistema na PC jer u naselju često živi veliki broj osoba i jedini način za lako pozivanje svih ovih osoba je korišćenjem računara
- oprema mora posedovati panele sa displejom na kome se može ispisati i do nekoliko stotina imena. Ovi paneli služe za pozivanje svih stanara sa glavnog ulaza, na primer. Nije primereno da za objekte ovakvog tipa i kvaliteta na ulazu stoji pozivni tablo sa 200-300 pozivnih tastera
- oprema bi trebalo da bude adresabilnog tipa kako bi bilo moguće izvesti centralni vod bez primene stotine žica
- sistem treba da bude nadogradivog tipa i sa modernim interfonskim funkcijama, kao što je mogućnost dvosmerne komunikacije svih stanara sa bar jednim centralnim mestom

TCS u domenu interfonske komunikacije nudi veoma napredna rešenja za tipska naselja:
- nezavisni interfonski sistem za svaki objekat
- pozivanja SVIH stanara naselja sa jednog (glavnog) ulaza ili sa više ulaza
- svaki od stanara može iz svog stana da pozove službu obezbeđenja ili portira
- portir ili služba obezbeđenja mogu pozvati svaki od stanova
- centralni TCS:BUS u naselju se može iskoristiti za signalizaciju provale, tj. povezivanjem alarmnog sistema na TCS sistem mogu se informacije o provali preneti do jednog centralnog mesta, obično do službe obezbeđenja
- centralni TCS:BUS u naselju se može iskoristiti za signalizaciju požara, tj. povezivanjem sistema za dojavu požara na TCS sistem mogu se informacije o požaru preneti do jednog centralnog mesta, obično do službe obezbeđenja
- preusmerenje poziva na mobilni telefon portira ili radnika službe obezbeđenja ako oni nisu na svom radnom mestu
- niz ostalih korisnih funkcija ..

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Šema (levi klik otvara šemu, sa desnim je možete preuzeti)
1
Veliki sistemi audio interfona za naselja
1
Veliki sistemi audio interfona za poslovne objekte
1
Veliki sistemi crno-belih video interfona za naselja
1
Veliki sistemi kolor video interfona za naselja
1

PITANJA I KONSULTACIJE
Ako imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna konsultacija, možete nam se obratiti na stranici Kontakt ili nas možete kontaktirati putem online podrške svakog radnog dana od 08-16h i odgovor će Vam stići u veoma kratkom roku.