INTERFONSKI SISTEMI
- audio i video interfoni, kontrola pristupa -
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
UREĐAJI
 
Audio interfoni
    Paketi za kuće
    Pozivne stanice
    Telefoni
Video interfoni
Kontrola pristupa
Servisni uredjaji
Uređaji za napajanje
Programabilni releji
Oprema za video nadzor
Funkcionalna proširenja
Rešenja po želji kupaca
Električni prihvatnici
Sertifikati
dobro dosli
AUDIO INTERFONI

TCS audio interfoni predstavljaju vrhunski proizvod sa najpovoljnijim odnosom kvalitet/cena na tržištu.

Uz veoma jednostavno planiranje i instalaciju (koja se svodi na povezivanje samo dve žice), TCS audio interfoni nude:
- kvalitetnu komunikaciju bez šuma i bez obzira na veličinu sistema, jer svaki uređaj ima ugrađen sopstveni audio pojačavač i filter, tako da ne postoji centralno pojačalo i nema slabljenja audio signala sa porastom dužine kabla
- komunikaciju bez prisluškivanja
- nove funkcije koje klasični interfonski sistemi ne mogu da obezbede
- neverovatan kvalitet izrade svih komponenti, na prvom mestu pozivne stanice

Bez obzira na funkcije ostvarene u sistemu, sistem se uvek sastoji samo od tri osnovne komponente:
1. Pozivna stanica izrađena u potpunom anti-vandal dizajnu potvrđenim u praksi
2. Interfonski telefon sa mnoštvom novih, praktičnih funkcija
3. Uređaj za napajanje izuzetnog kvaliteta koji obezbeđuje besprekoran rad sistema

Pored jednostavnih sistema sa jednom pozivnom stanicom i određenim brojem interfonskih telefona, TCS omogućava jako laku realizaciju složenih interfonskih sistema:
- sistema sa velikim brojem pozivnih stanica
- sistema sa “umreženjem” više nezavisnih interfonskih sistema (zgrada u jednom naselju) i centralnim pozivanjem svih interfonskih aparata
- interfonskih sistema integrisanih sa sistemom kontrole pristupa i sistemom SOS poziva
- sistema u sprezi sa telefonskom centralom
- sistema spregnutih sa alarmnim i protivpožarnim sistemima drugih proizvođača

Jednostavno projektovanje

Projektovanje TCS sistema audio interfona je veoma jednostavno bez obzira na funkcionalnosti koje sistem treba da ima (interni pozivi, preusmerenje poziva na mobilni telefon, automatsko otvaranje vrata, ...) i uvek se vrši na isti način tj. primenom istih šema. Šeme za najveći broj praktičnih primena možete naći na našem Prezentacionom CD-u, ili ih možete poručiti mail-om kod nekog od naših distributera. U projektovanju postoji svega nekoliko osnovnih pravila:
- interfonski telefoni se uvek povezuju sa dve žice na dvožilni komunikacioni vod, paralelno ili serijski, pri čemu se na jedan dvožilni vod može priključiti max. 30 uređaja (videti šeme)
- pozivne stanice se na uređaj za napajanje povezuju sa 3 žice (videti šeme)
- vertikala na koju se povezuju interfonski telefoni, kabal za pozivnu stanicu i kabal za električni prihvatnik uvek polaze sa jednog mesta - od napajanja

Jednostavna instalacija

Za realizaciju bilo kog sistema TCS audio interfona potrebne su svega tri komponente:
1. uređaj za napajanje
2. pozivna stanica
3. interfonski telefon (slušalica)
Bez obzira da li se u sistemu ostvaruje interna komunikacija, preusmerenje poziva ili postoji više pozivnih stanica, nije potrebno dodavati nove module tj. komutatore, module za obezbeđenje interne komunikacije ili module za obezbeđenje privatnosti razgovora.

Dakle, i kod najsloženijih interfonskih sistema, uvek se povezuju samo tri komponente i to UVEK na isti način, pri čemu sve komponente stižu isprogramirane upravo onako kako Vi želite.

Nove funkcije

Pored standardnih funkcija, kao što su komunikacija i otvaranje ulaznih vrata, TCS interfonski sistemi nude i:
- komunikaciju bez prisluškivanja i sa najjeftinijim tipom interfonskog telefona
- preusmerenje poziva na drugi interfonski telefon
- preusmerenje poziva na mobilni ili fiksni telefon (samo uz telefonsku centralu)
- pozivanje između interfonskih telefona
- alarmiranje u slučaju opasnosti uz ostvarenje funkcije razglasa
- isključenje zvona na interfonskom telefonu i finu regulaciju njegove jačine
- svetlosnu identifikaciju primljenog poziva
- promenu melodije zvona na interfonskom telefonu
- uključenje svetla u hodniku zgrade
- mogućnost povezivanja tastera za zvono (koji stoji ispred vrata stana) na interfonski telefon, pa on zvoni jednom melodijom kada se poziva sa pozivne stanice, a drugom melodijom kada se pritisne taster zvona.

EKONOMIČNOST

I pored izuzetne funkcionalnosti i kvaliteta proizvoda, primena TCS interfonskih sistema donosi niz ušteda:
- potrebna je znatno manja količina kabla
- brže projektovanje
- brže polaganje instalacije
- brža montaža i puštanje u rad
- zbog izuzetnog kvaliteta proizvoda, održavanje
interfonskog sistema je gotovo nepotrebno
- U NOVOGRADNJI: nije potrebna instalacija i kupovina zvona za svaki stan jer se taster za zvono (koji stoji ispred vrata stana) može povezati na interfonski telefon, pa interfonski telefon zvoni jednom melodijom kada se poziva sa pozivne stanice, a drugom melodijom kada se pritisne taster zvona.

Newsletter
\n
Budite informisani sa newsletterom za interfone:
\n
 
\n
pismo