INTERFONSKI SISTEMI
- audio i video interfoni, kontrola pristupa -
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
UREĐAJI
 
Audio interfoni
Video interfoni
Kontrola pristupa
        iPAKL-EN
        tPAKL-EN
        Codelock12
        AZU30000
        AZX41000
        PCitACC
        WSI01-EB
Servisni uredjaji
Uređaji za napajanje
Programabilni releji
Oprema za video nadzor
Funkcionalna proširenja
Rešenja po želji kupaca
Električni prihvatnici
Sertifikati
dobro dosli
TCS kontrola pristupa u kombinaciji sa softverom za evidenciju radnog vremena pruža velike mogućnosti manjim i srednjim preduzećima u evidenciji rada svojih zaposlenih. Detaljne informacije o softveru za evidenciju radnog vremena možete pronaći na sledećem linku: www.radnovreme.co.rs
KONTROLA PRISTUPA

TCS kontrola pristupa predstavlja sistem kontrole pristupa zasnovan na modernoj BUS tehnologiji koja omogućava izgradnju sistema sa minimalnim utroškom instalacionog materijala i vremena.

Uz veoma jednostavno planiranje i instalaciju, TCS kontrola pristupa nudi:
- izgradnju sistema sa proizvoljnim brojem tačaka kontrole pristupa
- ograničenje pristupa u zavisnosti od mesta pristupa
- ograničenje pristupa u zavisnosti od osobe koja pristupa
- ograničenje pristupa u zavisnosti od vremenskog trenutka u kome osoba pristupa kontrolnom mestu
- praćenje svih promena u sistemu u smislu vremena prolaska kroz kontrolne tačke
- vođenje posebnog registra sa neuspelim pokušajima pristupa
- laku nadogradnju sistema kontrole pristupa sistemom za evidenciju radnog vremena
- laku nadogradnju sistema kontrole pristupa audio i video interfonima
- laku nadogradnju sistema kontrole pristupa sistemom SOS poziva

Pored izgradnje kompleksnih sistema pristupa sa nizom naprednih funkcija, TCS nudi veoma jeftina rešenja i za jednostavne sisteme kontrole pristupa:
- za zgrade, uz jednostavnu nadogradnju TCS pozivne stanice jednim čitačem
- za preduzeća, omogućavajući da zaposleni u svakom trenutku mogu da napuste preduzeće i da se u njega vrate, a da vrata ostanu zaključana i da pri tome niko od zaposlenih ne koristi mehanički ključ, kojim se vrata na kraju radnog vremena u potpunosti mogu zaključati.
- za liftove, omogućavajući samo autorizovanim osobama da ih koriste, pri čemu se za napajanje čitača može iskoristiti +24V kojim se napaja elektronika lifta.

Jednostavno projektovanje

Projektovanje TCS sistema kontrole pristupa je veoma jednostavno bez obzira na funkcionalnosti koje sistem treba da ima i bez obzira na broj čitača i uvek se vrši na isti način tj. primenom istih šema. Šeme za najveći broj praktičnih primena možete naći na našem Prezentacionom CD-u, ili ih možete poručiti mail-om kod nekog od naših distributera. Projektovanje je znatno olakšano jer se prenos svih informacija obavlja primenom samo jednog J-Y(St)Y kabla kojim se povezuju svi čitači bez obzira na topografiju sistema - raspored čitača u prostoru. Kako se sve funkcije obavljaju razmenom informacija preko glavnog komunikacionog voda, nije potrebno predviđati posebne linije za upravljanje relejima ili nekim drugim uređajima, pa se sistem može uvek proširiti novim čitačima, ali i interfonskim elementima, elementima za SOS signalizaciju i slično.

Jednostavna instalacija

Za realizaciju bilo kog sistema TCS kontrole pristupa potrebna je upotreba samo jednog J-Y(St)Y kabla sa određenim brojem parica (od 2 do maksimalno 3). Komunikacija je veoma robustno izvedena, pa nije potrebno voditi računa o načinu povezivanja čitača i grananju sistema kroz objekat.

U TCS sistemu kontrole pristupa ne primenjuju se kontroleri lokalnog tipa, već je za rad sistema potreban samo jedan centralni modul ili računar, tako da je konfigurisanje sistema veoma jednostavno i brzo.

Dakle, i kod najsloženijih sistema kontrole pristupa, komponente se povezuju UVEK na isti način i to upravo onako kako Vama odgovara, bez potrebe da vodite računa o topologiji sistema, a uz minimalni utrošak kabla, vremena i instalacionog materijala.

Nove funkcije

Pored standardnih funkcija, kao što su kontrola pristupa u zavisnosti od vremena/mesta pristupa i osobe koja pristupa, TCS sistemi kontrole pristupa se izdvajaju po sledećim osobinama:
- mogućnost nadogradnje sistema kontrole pristupa sistemom audio i video interfona, sa svim funkcionalnostima koje ovi sistemi inače imaju
- mogućnost nadogradnje sistema kontrole pristupa sistemom SOS poziva
- mogućnost integracije čitača u interfonske pozivne stanice u cilju obezbeđenja kompaktnog i elegantnog rešenja
- kontrola pristupa je realizovana u dve različite tehnologije: kontaktnoj i bezkontaktnoj. Pri tome je moguća istovremena primena ove dve tehnologije u jednom sistemu
- čitači elektronskih kartica i kontaktnih memorija izrađeni su u potpunom anti- vandal dizajnu
- nazidni i uzidni čitači

EKONOMIČNOST

I pored izuzetne funkcionalnosti i kvaliteta proizvoda, primena TCS sistema kontrole pristupa obezbeđuje niz ušteda:
- minimalan broj uređaja - samo čitači i jedan računar
- potrebna je znatno manja količina kabla
- brže projektovanje
- brže polaganje instalacije
- brža montaža i puštanje u rad
- zbog izuzetnog kvaliteta proizvoda, održavanje sistema je gotovo nepotrebno
- instalaciju sistema kontrole pristupa je moguće istovremeno koristiti za sistem audio i video interfona
- instalaciju sistema kontrole pristupa je moguće istovremeno koristiti za sistem SOS poziva

Newsletter
\n
Budite informisani sa newsletterom za interfone:
\n
 
\n
pismo