INTERFONSKI SISTEMI
- audio i video interfoni, kontrola pristupa -
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
UREĐAJI
 
Audio interfoni
Video interfoni
    Pozivne stanice
    Video monitori
Kontrola pristupa
Servisni uredjaji
Uređaji za napajanje
Programabilni releji
Oprema za video nadzor
Funkcionalna proširenja
Rešenja po želji kupaca
Električni prihvatnici
Sertifikati
dobro dosli
VIDEO INTERFONI

TCS video interfoni predstavljaju vrhunski proizvod sa najpovoljnijim odnosom kvalitet/cena na tržištu.

Uz veoma jednostavno planiranje i instalaciju, TCS video interfoni nude:
- kvalitetnu komunikaciju bez šuma i bez obzira na veličinu sistema, jer svaki uređaj ima ugrađen sopstveni audio pojačavač i filter, tako da ne postoji centralno pojačalo i nema slabljenja audio signala sa porastom dužine kabla
- komunikaciju bez prisluškivanja
- kvalitetan prenos slike na velike udaljenosti bez primene koaksijalnog kabla
- jasnu i oštru sliku čak i pri slaboj osvetljenosti
- u kolor varijanti je upotrebljena kvalitetna dan-noć kamera izuzetne osetljivosti
- nove funkcije koje klasični interfonski sistemi ne mogu da obezbede
- neverovatan kvalitet izrade svih komponenti, na prvom mestu pozivne stanice
- kombinovanu upotrebu video monitora i običnih audio interfona unutar istog sistema

Pored jednostavnih sistema sa jednom pozivnom stanicom i određenim brojem video monitora, TCS omogućava jako laku realizaciju složenih interfonskih sistema:
- sistemi sa velikim brojem pozivnih stanica
- primena do 16 kamera u jednom sistemu video interfona, pri čemu se na svakom monitoru može pogledati slika sa svake kamere
- sistemi sa “umreženjem” više nezavisnih interfonskih sistema (zgrada u jednom naselju) i centralnim pozivanjem svih video monitora
- interfonski sistemi integrisani sa sistemom kontrole pristupa i sistemom SOS poziva
- sistemi u sprezi sa telefonskom centralom
- sistemi spregnuti sa alarmnim i protivpožarnim sistemima drugih proizvođača

Jednostavno projektovanje

Projektovanje TCS sistema video interfona je veoma jednostavno bez obzira na funkcionalnosti koje sistem treba da ima (interni pozivi, preusmerenje poziva na mobilni telefon, automatsko otvaranje vrata, ...) i uvek se vrši na isti način tj. primenom istih šema. Šeme za najveći broj praktičnih primena možete naći na našem Prezentacionom CD-u, ili ih možete poručiti mail-om kod nekog od naših distributera. Projektovanje je znatno olakšano jer se prenos svih informacija obavlja primenom samo jednog J-Y(St)Y kabla, bez primene posebnog koaksijalnog kabla za prenos video signala. Kako se sve funkcije obavljaju razmenom informacija preko glavnog komunikacionog voda, nije potrebno predviđati posebne linije za upravljanje relejima ili nekim drugim uređajima, a sistem se uvek može proširiti novim kamerama ili pozivnim stanicama.

Jednostavna instalacija

Za realizaciju bilo kog sistema TCS video interfona potrebna je upotreba samo jednog J-Y(St)Y kabla sa određenim brojem parica (najčešće 3 do 5). Prenos video signala se obavlja primenom jedne parice, tako da nije potrebna upotreba koaksijalnog kabla i velikog broja distributera.

Bez obzira da li se u sistemu ostvaruje interna komunikacija, preusmerenje poziva, ili postoji više pozivnih stanica, nije potrebno dodavati nove module tj. module za obezbeđenje interne komunikacije ili module za obezbeđenje privatnosti razgovora.

Dakle, i kod najsloženijih sistema video interfona, komponente se povezuju UVEK na isti način, a sve potrebne funkcije su unapred isprogramirane upravo onako kako Vi želite.

Nove funkcije

Pored standardnih funkcija, kao što su komunikacija, prenos slike i otvaranje ulaznih vrata, TCS sistemi video interfona nude i:
- komunikaciju bez prisluškivanja i sa najjeftinijim tipom video monitora
- preusmerenje poziva na drugi video monitor
- preusmerenje poziva na mobilni ili fiksni telefon (samo uz telefonsku centralu)
- pozivanje između video monitora (ili video monitora i interfonskog telefona)
- alarmiranje u slučaju opasnosti uz ostvarenje funkcije razglasa
- isključenje zvona na video monitoru i finu regulaciju njegove jačine
- svetlosnu identifikaciju primljenog poziva
- promenu melodije zvona na video monitoru
- uključenje svetla u hodniku zgrade pritiskom na jedan taster video monitora
- mogućnost povezivanja tastera za zvono (koji stoji ispred vrata stana) na video monitor, pa monitor zvoni jednom melodijom kada se poziva sa pozivne stanice, a drugom melodijom kada se pritisne taster zvona

EKONOMIČNOST

I pored izuzetne funkcionalnosti i kvaliteta proizvoda, primena TCS sistema video interfona obezbeđuje niz ušteda:
- potrebna je znatno manja količina kabla
- brže projektovanje
- brže polaganje instalacije
- brža montaža i puštanje u rad
- zbog izuzetnog kvaliteta proizvoda, održavanje interfonskog sistema je gotovo nepotrebno
- U NOVOGRADNJI: nije potrebna instalacija i kupovina zvona za svaki stan jer se taster za zvono (koji stoji ispred vrata stana) može povezati na video monitor, pa monitor zvoni jednom melodijom kada se poziva sa pozivne stanice, a drugom melodijom kada se pritisne taster zvona.

Newsletter
\n
Budite informisani sa newsletterom za interfone:
\n
 
\n
pismo