INTERFONSKI SISTEMI
- audio i video interfoni, kontrola pristupa -
ON LINE 
PODRŠKA
08-16h
suport
UREĐAJI
 
Audio interfoni
Video interfoni
Kontrola pristupa
Servisni uredjaji
Uređaji za napajanje
Programabilni releji
Oprema za video nadzor
Funkcionalna proširenja
        PFSxx-EN
        S-5240
        TKI01-SG i TKID5-SG
        VS3100P
        FBP1210
        FVM1000
        FBI6100 i FBI6101
        FBI6110
        SAX5000-0
        FBI4410
Rešenja po želji kupaca
Električni prihvatnici
Sertifikati

TKI01-SG i TKID5-SG
interfejs ka telefonskoj centrali
Interfejs ka telefonskoj centrali predstavlja uređaj koji, u kombinaciji sa BILO KOJOM telefonskom centralom, poziv sa svake TCS pozivne stanice preusmerava na jedan ili više lokala fiksne telefonske mreže. TKI omogućava da se fiksni telefon koristi kao interfonski telefon putem koga se može razgovarati sa pozivnom stanicom, ali i otključati vrata, uključiti svetlo u hodniku ili izvršiti upravljanje sa 10 programabilnih releja tipa BRE2 u cilju jednostavne automatizacije. Interfejs se može povezati na telefonsku centralu sa mogućnošću tonskog biranja bilo kog proizvođača.


TKI01-SG za maksimalno 16 korisnika

TKID5-SG za neograničeni broj korisnika

Uputstvo za upotrebu: TKI_Programiranje
Sertifikat: Sertifikat_TKI01-SG
Newsletter
\n
Budite informisani sa newsletterom za interfone:
\n
 
\n
pismo